ARJAN VAN HEES | musicus

Arjan van Hees leerde het orgelspelen van zijn vader. Na les gehad te hebben van Peter Eilander was het Herman van Vliet die Arjan voorbereidde op het conservatorium. Aan het conservatorium studeerde Arjan orgel bij Jan Raas, Ben van Oosten en Harm Jansen en kerkmuziek, koordirectie en zang bij onder andere Arie Eikelboom, Lodewijk Meeuwsen en José Lieshout. Arjan studeerde af als Bachelor of Music.

ARJAN VAN HEES | predikant

Arjan heeft zijn opleiding tot gemeentepredikant en predikant – geestelijk verzorger gevolgd aan de Protestantse Theologische Universiteit. Met een onderzoek naar de ervaring van de wederkomst bij reformatorische jongvolwassenen met en zonder autisme rondde Arjan zijn beide masters af. Door de Classis Veluwe is Arjan beroepen en verbonden als predikant met bijzonder opdracht en werkt Arjan bij Atlant | Wonen, Zorg & Welzijn op een aantal locaties en met verschillende doelgroepen, waaronder de ziekte Huntington, Dementie, Gerontopsychiatrie en ouderenzorg. Hiervoor heeft Arjan een aantal jaren bij ’s Heeren Loo gewerkt; een instelling voor mensen met een beperking. Daarnaast is Arjan verbonden aan het Centrum voor Levensvragen, is Arjan lid van de VGVZ (vereniging van Geestelijk VerZorgers) en staat Arjan geregistreerd in het SKGV (Stichting Kwaliteitsregister voor Geestelijk Verzorgers).

NEEM CONTACT

Laan van Zuidbroek 27 7324 BJ Apeldoorn 055 - 301 47 87 info(at)arjanvanhees.nl http://www.arjanvanhees.nl

VOLG MIJ

Visit our social profiles for regular tweets and posts
arjanvanhees.nl  

ARJAN VAN HEES | predikant

Arjan heeft zijn opleiding tot gemeentepredikant en predikant – geestelijk verzorger gevolgd aan de Protestantse Theologische Universiteit. Met een onderzoek naar de ervaring van de wederkomst bij reformatorische jongvolwassenen met en zonder autisme rondde Arjan zijn beide masters af. Door de Classis Veluwe is Arjan beroepen en verbonden als predikant met bijzonder opdracht en werkt Arjan bij Atlant | Wonen, Zorg & Welzijn op een aantal locaties en met verschillende doelgroepen, waaronder de ziekte Huntington, Dementie, Gerontopsychiatrie en ouderenzorg. Hiervoor heeft Arjan een aantal jaren bij ’s Heeren Loo gewerkt; een instelling voor mensen met een beperking. Daarnaast is Arjan verbonden aan het Centrum voor Levensvragen, is Arjan lid van de VGVZ (vereniging van Geestelijk VerZorgers) en staat Arjan geregistreerd in het SKGV (Stichting Kwaliteitsregister voor Geestelijk Verzorgers).

VOLG MIJ

Visit our social profiles for regular tweets and posts

NEEM CONTACT

Laan van Zuidbroek 27 7324 BJ Apeldoorn 055 - 301 47 87 info(at)arjanvanhees.nl http://www.arjanvanhees.nl

ARJAN VAN HEES | musicus

Arjan van Hees leerde het orgelspelen van zijn vader. Na les gehad te hebben van Peter Eilander was het Herman van Vliet die Arjan voorbereidde op het conservatorium. Aan het conservatorium studeerde Arjan orgel bij Jan Raas, Ben van Oosten en Harm Jansen en kerkmuziek, koordirectie en zang bij onder andere Arie Eikelboom, Lodewijk Meeuwsen en José Lieshout. Arjan studeerde af als Bachelor of Music.
arjanvanhees.nl  